Zeven tips voor het motiveren van je personeel!

Iedereen is anders, iedereen wil weer anders gemotiveerd worden en iedereen gaat anders om met situaties. Het intrinsiek- en extrinsiek motiveren van je personeel kan leiden tot betere prestaties. In deze blog geven wij je zeven tips om je personeel te motiveren!

1. Betrek medewerkers bij je beslissingen

Medewerkers vinden het prettig om betrokken te worden bij beslissingen die worden genomen en plannen die worden gemaakt voor de toekomst. Door je medewerkers meer te betrekken bij het maken van beslissingen zullen zij vaker bereidt zijn zich in te spannen om de doelen te bereiken. Het geven van vertrouwen kan ervoor zorgen dat mensen opbloeien en meer zelfstandig kunnen werken. Geef dus een complimentje als iets goed gaat!

2. Communiceer

Niet bij elke beslissing kunnen medewerkers betrokken worden, het is daarom van belang dat zij goed en tijdig op de hoogte worden gesteld van eventuele besluiten. Door te blijven communiceren geef je het gevoel dat ze onderdeel van het bedrijf blijven en zich niet als een buitenstaander gaan voelen.

3. Vier de successen

Motiveer niet alleen met geld, maar ook met andere beloningen. Geld heeft een korte werkingsduur, denk daarom verder dan alleen geld. Als je jouw medewerkers echt wil motiveren; zorg er dan voor dat je ze respecteert en waardeert, geef een compliment als iets goed gaat en beloon een medewerker met bijvoorbeeld een traktatie.

4. Stel realistische doelen

Zorg ervoor dat je doelen stelt die gehaald kunnen worden, het werkt namelijk demotiverend om een doel te stellen dat bij voorbaat al niet gehaald kan worden. Als er te veel werk ligt, split de doelen dan op in subdoelen zodat het overzichtelijk blijft.

5. Stimuleer creativiteit en ontplooiing

Zorg ervoor dat jouw medewerkers de ruimte krijgen om zichzelf te ontplooien op de werkvloer. Er kunnen bijvoorbeeld binnen de huidige functie projecten opgezet worden die zij zelf geïnitieerd hebben. Het werken in een prikkelende werkomgeving kan de medewerkers motiveren om hun creativiteit in gang te zetten.

6. Geef het goede voorbeeld

Als manager heb je een voorbeeldfunctie, zorg er dus voor dat je zelf niet de kantjes ervan af loopt, dit kan er namelijk voor zorgen dat je personeel gedemotiveerd raakt. Stel je als manager positief op en probeer dit over te brengen aan je medewerkers.

7. Zet een spreker in

De sprekers van SportsSpeakers kunnen ingezet worden om je personeel te motiveren. Binnen een organisatie is het van belang dat er prestaties geleverd worden, hoe komen deze prestaties tot stand en wat komt erbij kijken als de druk enorm is? De sprekers van SportsSpeakers weten uit eigen ervaring hoe het is om je motivatie terug te vinden en voor dat ene doel te gaan. Sport is emotie, sport is motivatie, sport is samenwerken, kortom: sport spreekt! Onder andere sprekers als Mark Tuitert, Robert Doornbos en Björn Kuipers kunnen uitstekend praten over motivatie.