POD (Position Observation and Decision)

Er zijn heel veel overeenkomsten te bedenken aangaande het optreden als scheidsrechter in vergelijking met een manager/leidinggevende in het bedrijfsleven. Maar ook in het dagelijks leven zoals bij vrijwilligerswerk, thuis of tijdens de opvoeding. De scheidsrechter is voortdurend bezig om de wedstrijd te leiden volgens het POD principe. Hierbij doel ik op het innemen van de juiste Positie, het Observeren (waarnemen/interpreten) om uiteindelijk de juiste beslissing (Decision) te maken. Uiteraard spelen de competenties communicatie, flexibiliteit, samenwerken, schakelen met verschillende gesprekspartners, omgaan met spanning/emotie/druk, impopulair durven zijn en adequaat beslissen een grote rol. Dit geldt natuurlijk ook voor de manager/leidinggevende die binnen een bedrijf of organisatie (eind)verantwoordelijk is voor het groepsproces en/of (eind)product. Zowel de scheidsrechter als de leidinggevende moet overtuiging, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid in zijn functioneren uitstralen. Maar vooral het vervullen van een voorbeeldfunctie zal acceptatie en respect voor zijn of haar leiderschap bewerkstelligen.

Mijn uitdaging is om de parallel tussen de arbitrage en uw bedrijf, vereniging of sponsoren te leggen. Uiteindelijk hebben we allemaal één doel en dat is om als team succesvol te zijn. De voorbeelden uit mijn praktijk kunnen we interactief met elkaar bespreken. Op dit moment ben ik actief op het EK O.21 in Tsjechië. De UEFA heeft alle deelnemende teams duidelijke instructies gegeven en aangegeven dat we een gezamenlijk belang hebben: het imago van het voetbal. De scheidsrechters zullen de regels toepassen die we met elkaar hebben afgesproken. Die regels staan beschreven in ‘The Laws of the Game’. Toch blijft het vreemd dat er heel vaak commentaar komt op het moment dat de scheidsrechter de regels toepast. Hier komt dan de persoonlijkheid van de scheidsrechter naar voren. Zoals eerder aangegeven gaat het dan over de juiste communicatie (verbaal of non verbaal), hoe werkt het team samen en staat de scheidsrechter in de juiste positie om optimaal te kunnen waarnemen en te beslissen? De komende weken staan in het teken van het EK O.21 met als openingswedstrijd voor ons team de wedstrijd Engeland – Portugal.

Sprekers in dit artikel