Groei Mindset, de ontplooing van talent

Wat is talent? Vaak wordt er gerefereerd aan technische vaardigheden, hoge cijfers en een blinkend CV. Maar iedereen die wat verder kijkt dan deze buitenkant, weet dat dit lang niet het hele verhaal is.

Vraag het aan bedrijfsleiders, sporters en journalisten. Ze zullen je vertellen dat de echte toppers niet opgeven, doorgaan waar anderen stoppen, dag in dag uit. Boeken vol zijn er geschreven over dit interessante fenomeen, onderzoeken te over. Graag licht ik er een concept uit wat naar mijn mening treffend is in dit verhaal. Het gaat om wat Dr. Carol Dweck een verschil in mindset noemt. Al meer dan 30 jaar doet zij onderzoek naar motivatie en prestatie. Zij verdiepte zich in het begrip mindset en verdeelt de wereld hier in twee kampen: De gefixeerde en de groei mindset.

Een gefixeerde mindset houdt in dat je de wereld ziet als een plaats waarin je getalenteerd bent of niet. Waar de wereld om je heen een gegeven feit is. En waar je beoordeelt wordt op je talent. Je verbergt het liefst je zwaktes.

Een groei mindset betekent dat je de wereld ziet als een veranderend geheel waar jij invloed op hebt door je best te doen. Je waardering en beoordeling komen voort uit de mate waarin jij je best doet. Je toont je zwaktes.

Dit is meteen de reden waarom het zo gevaarlijk is jonge toptalenten te waarderen voor hun talent alleen door ze vroeg te prijzen om hun skills. Het kerkhof met verloren voetbaltalent ligt er vol mee. Laat ik je een concreet voorbeeld te geven. Twee werknemers functioneren niet optimaal. Ze leken talentvol maar maken het om wat voor een reden niet waar. De leidinggevende geeft hen beide de mededeling dat ze op weg zijn naar een exit bij het bedrijf als hun gedrag en prestaties niet verbeteren.

De eerste werknemer: ‘Maar Piet gaf mij ook steeds verkeerde cijfers door, hoe moet ik nu resultaten leveren als ik de goede input niet krijg? Daarbij heb ik tot zoverre altijd mijn doelen gehaald en liggen de banen in mijn sector voor het oprapen, dus kijk maar wat je ermee doet’.

De tweede werknemer: ‘Het verrast me dat deze kritiek nu komt, maar ik heb je begrepen. Wat moet ik doen om mijn resultaat en gedrag te verbeteren? Zou je mij kunnen helpen beter te functioneren?  Ik waardeer je feedback, en ga er direct mee aan de slag’.

Het verschil moge duidelijk zijn, dit is de gefixeerde mindset tegenover de groei mindset. Dr. Carol Dweck toonde aan dat in organisaties, niet geheel onlogisch, de cultuur, sfeer en werkethiek veel hoger liggen met een meerderheid aan werknemers van het 2e kaliber.

Wat kun je hier nu zelf mee? Natuurlijk is het vaak een beetje van beide. Kijk daarom goed naar jezelf, evalueer jezelf. Iets wat topsporters constant doen. In psychologische testen springen ze eruit op het gebied van zelfreflectie. Omarm jij kritiek of wuif je het weg? Zie jij een nieuwe kans als een uitdaging om jezelf te testen en te leren of als een bedreiging en aanval op alles wat je al kent en weet?

Herken de eerste werknemer in jezelf en roep hem een halt toe. En als het gaat om werkgevers, kijk voorbij dat CV, voorbij de blinkende cijfers en opleidingen. Beoordeel het karakter, de mindset van je toekomstige personeel. Misschien beginnen ze op papier met een achterstand, maar door dag in dag uit open te staan voor nieuwe lessen komen ze verder dan je wellicht ooit voor mogelijk had gehouden.

Sprekers in dit artikel